Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2005

Totalproduktionen sjönk något från månaden innan,
en ökning på 2,0 procent från i fjol

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i augusti med 0,4 procent från den kraftigt ökade produktionen i juli. Trenden för totalproduktionen visar en tillväxt för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 2,0 procent från augusti år 2004

I augusti 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 2,0 procent jämfört med augusti året innan. Bara industrin sjönk av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen. I augusti 2005 fanns det en arbetsdag mer än motsvarande månad föregående år.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 1,7 procent från augusti år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med något under en procent och energiförsörjningen med 24 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin var på samma nivå som motsvarande månad ifjol och undernäringsgrenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk med 10 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin ökade med 2 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 8 procent. Bilhandeln ökade med något under 11 procent, partihandeln med 8 och detaljhandeln med 7 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med något under 3 procent från augusti år 2004. Samfärdseln ökade med 3 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna ökade med något under 3 procent och byggverksamheten med 2 procent från augusti 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten, som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgrafen över totalproduktionen 2005, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/08/ktkk_2005_08_2005-10-20_tie_001_sv.html