Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.10.2005

Kokonaistuotanto laski hieman edelliskuukaudesta,
vuodentakaisesta kasvua 2,0 %

Kokonaistuotannon määrä laski elokuussa 0,4 prosenttia heinäkuussa voimakkaasti kasvaneeseen tuotantoon verrattuna Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 2,0 prosenttia vuoden 2004 elokuusta

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,0 prosenttia vuoden 2005 elokuussa edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski. Vuoden 2005 elokuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 1,7 prosenttia vuoden 2004 elokuusta. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski vajaan prosentin ja energiahuolto 24 prosenttia. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät pysyivät edellisvuoden vastinkuukauden tasolla ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 10 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 2 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 8 prosenttia. Autokauppa kasvoi vajaat 11 prosenttia, tukkukauppa 8 ja vähittäiskauppa 7 prosenttia.

Alkutuotanto kasvoi vajaat 3 prosenttia vuoden 2004 elokuun tasolta. Liikenne kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi vajaat 3 prosenttia ja rakentaminen 2 prosenttia vuoden 2004 elokuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. elokuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/08/ktkk_2005_08_2005-10-20_tie_001.html