Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2005

Totalproduktionen ökade i september

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i september med 0,8 procent jämfört med föregående månad. Trenden för totalproduktionen visar också en ökning för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 1,9 procent från september år 2004

I september 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 1,9 procent jämfört med september året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin en aning. I september 2005 fanns det lika många arbetsdagar som i motsvarande månad året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 0,9 procent från september år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med en procent och energiförsörjningen med 21 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin var på samma nivå som motsvarande månad året innan och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter sjönk med 4 procent. Produktionsvolymerna för övrig fabriksindustri sjönk med 3 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 5 procent. Bilhandeln gick upp med 4 procent, partihandeln med 5 och detaljhandeln med 7 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med en procent från september år 2004. Samfärdseln gick upp med 4 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna samt byggverksamheten ökade vardera med något under 3 procent jämfört med september år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Totalproduktionen ökade under det tredje kvartalet

Den säsongrensade och kalenderkorrigerade (arbets- och handelsdagskorrigering) totalproduktionen förutses ha ökat med 1,9 procent från föregående kvartal. Enligt de ursprungliga produktionsvolymerna är ökningen 1,7 procent från kvartalet året innan.

Kvartalsräkenskaperna med mer detaljerade bnp-uppgifter publiceras 9.12.2005. Snabbestimatet för totalproduktionen för det följande kvartalet utges 14.2.2006.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.11.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/09/ktkk_2005_09_2005-11-15_tie_001_sv.html