Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2005

Kokonaistuotanto kasvussa syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,8 prosenttia syyskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 1,9 prosenttia vuoden 2004 syyskuusta

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,9 prosenttia vuoden 2005 syyskuussa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski hieman. Vuoden 2005 syyskuussa oli yhtä monta työpäivää kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 0,9 vuoden 2004 syyskuusta. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin ja energiahuolto 21 prosenttia. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät pysyivät edellisvuoden vastinkuukauden tasolla ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 4 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat 3 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 4 prosenttia, tukkukauppa 5 ja vähittäiskauppa 7 prosenttia.

Alkutuotanto kasvoi prosentin vuoden 2004 syyskuun tasolta. Liikenne kasvoi 4 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto ja rakentaminen kasvoivat molemmat vajaat 3 prosenttia vuoden 2004 syyskuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Kokonaistuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä

Kausitasoitetun ja kalenterikorjatun (työ- ja kauppapäiväkorjaus) kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen edellisestä neljänneksestä 1,9 prosenttia. Alkuperäisten tuotantomäärien mukaan tarkasteltuna kasvua vuoden takaisesta neljänneksestä on 1,7 prosenttia.

Neljännesvuositilinpito tarkempine bkt-tietoineen julkaistaan 9.12.2005. Seuraavaa vuosineljännestä koskeva kokonaistuotannon pikaennakko julkaistaan 14.2.2006.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 15.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. syyskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2005/09/ktkk_2005_09_2005-11-15_tie_001.html