Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2005

Totalproduktionen ökade något i oktober

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i oktober med 0,4 procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar också en tillväxt för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 1995 - 2005, trend och säsongrensad serie


Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 2,2 procent från oktober år 2004

I oktober 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 2,2 procent jämfört med oktober året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin något. I oktober 2005 fanns det lika många arbetsdagar som i oktober föregående år.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

!

Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 0,6 procent från oktober år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med något under en procent och energiförsörjningen med 12 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin var på samma nivå som motsvarande månad ifjol och undernäringsgrenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk med 2 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin var på samma nivå som året innan.

Handelns försäljningsvolymer ökade med något under 6 procent. Bilhandeln ökade med 8 procent, partihandeln och detaljhandeln ökade vardera med 5 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med 4 procent från nivån i oktober år 2004. Samfärdseln ökade med 3 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna ökade med 3 procent och byggverksamheten med 4 procent från oktober 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten, som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgrafen över totalproduktionen 2005, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/10/ktkk_2005_10_2005-12-20_tie_001_sv.html