Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2005

Kokonaistuotanto kasvussa lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,4 prosenttia lokakuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 1995 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 2,2 prosenttia vuoden 2004 lokakuusta

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,2 prosenttia vuoden 2005 lokakuussa edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski hieman. Vuoden 2005 lokakuussa oli yhtä monta työpäivää kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 0,6 vuoden 2004 lokakuusta. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski vajaan prosentin ja energiahuolto 12 prosenttia. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät pysyivät edellisvuoden vastinkuukauden tasolla ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 2 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät olivat edellisvuoden tasolla.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät vajaat 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 8 prosenttia, tukkukauppa ja vähittäiskauppa kasvoivat molemmat 5 prosenttia.

Alkutuotanto kasvoi 4 prosenttia vuoden 2004 lokakuun tasolta. Liikenne kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 3 prosenttia ja rakentaminen 4 prosenttia vuoden 2004 lokakuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. lokakuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/10/ktkk_2005_10_2005-12-20_tie_001.html