Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 14.2.2006

Totalproduktionen ökade i december

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i december med 1,8 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 0,6 procent större än i december år 2004

I december år 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 0,6 procent jämfört med december året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin. I december år 2005 fanns det en arbetsdag mindre än i december föregående år. Arbetsdagskorrigerat ökade volymen av totalproduktionen med 2,8 procent.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 5,2 procent från december år 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin sjönk med 7 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk med 15 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 5 procent, men energiförsörjningen gick ned med 6 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 7 procent från föregående års nivå.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 3 procent. Bilhandeln steg med 2 procent, partihandeln med en procent och detaljhandeln med 5 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med 5 procent från december år 2004. Samfärdseln ökade med 3 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med något under 3 procent och byggverksamheten med 4 procent från december år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen, (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/12/ktkk_2005_12_2006-02-14_tie_001_sv.html