Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2006

Kokonaistuotanto kasvussa joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,8 prosenttia joulukuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 0,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2005 joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski. Vuoden 2005 joulukuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,8 prosenttia.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 5,2 prosenttia vuoden 2004 joulukuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 7 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 15 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 5 prosenttia mutta energiahuolto laski 6 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat 7 prosenttia edellisvuoden tasoltaan.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 3 prosenttia. Autokauppa kasvoi 2 prosenttia, tukkukauppa prosentin ja vähittäiskauppa 5 prosenttia.

Alkutuotanto kasvoi 5 prosenttia vuoden 2004 joulukuun tasolta. Liikenne kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi vajaat 3 prosenttia ja rakentaminen 4 prosenttia vuoden 2004 joulukuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 14.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. joulukuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/12/ktkk_2005_12_2006-02-14_tie_001.html