Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista nopeasti ilmestyvään kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen.

1.2 Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen ilmestyttyä.

1.3 Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi muiden palvelutoimialojen (sisältää suuren osan julkista palvelutoimintaa) kehitys on arvioitu kansantalouden neljännesvuositilinpidon perusteella.

2. Kuvaus

2.1 Kokonaistuotannon kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. Kokonaistuotanto kuukausittain sisältää volyymi-indeksisarjat vuoden 1995 tammikuusta alkaen. Tiedot ovat indeksimuodossa, perusvuotena on vuosi 2000. Tiedot on laskettu alkuperäisinä koko kansantaloudelle ja 6 päätoimialalle. Lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja koko kansantalouden tasolla.

2.2 Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

3. Tietosisältö, luokitukset, menetelmät ja lähteet

3.1 Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan tietojärjestelmä koostuu tiedostosta, joka sisältää kuuden toimialan sekä koko talouden aikasarjat. Lasketaan kuudelle päätoimialalle ja painotetaan yhteen.

Tiedot ovat julkisia.

3.2 Toimialaluokitus, kuusi päätoimialaa: maa- ja metsätalous, teollisuus, rakentaminen, kauppa, liikenne, muut palvelut ja julkinen toiminta.

3.3 Kaksitoista nopeasti ilmestyvää tuotantosarjaa painotetaan yhteen kokonaistuotannon kuukausittaiseksi volyymi-indeksiksi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Päivitetään kuukausittain.

4.2 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja ilmestyy noin 1 kk + 22 päivän viipeellä tarkasteltavasta kuukaudesta. Tarkemmat julkaisuajat: www.tilastokeskus.fi --> julkistamiskalenteri.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja julkaistaan internetissä.

5.2 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja on mahdollista saada myös Tuorein tilasto -tiedotteena ja Excel-julkaisuna.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja täsmentyy neljännesvuositilinpidon ja vuositilinpidon kanssa.

6.2 Aikasarjan tietoja on saatavilla vuodesta 1995 lähtien.


Päivitetty 27.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. 2005, Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2005/ktkk_2005_2005-05-27_laa_001.html