Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2006

Kokonaistuotanto laski lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 0,7 prosenttia lokakuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,3 prosenttia vuoden 2006 lokakuussa edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski. Vuoden 2006 lokakuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,4 prosenttia.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 1,2 prosenttia vuoden 2005 lokakuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 5 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 18 prosenttia. Energiahuolto kasvoi 23 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät 5 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin vuoden 2005 lokakuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 8 prosenttia, tukkukauppa 7 ja vähittäiskauppa 4 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 6 prosenttia, rakentaminen 4 prosenttia ja muiden palvelutoimialojen tuotanto 3 prosenttia. Alkutuotanto laski 5 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudestaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. lokakuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/10/ktkk_2006_10_2006-12-20_tie_001.html