Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.10.2008

Kansantalouden tuotanto väheni heinäkuussa edelliskuukaudesta

Kausitasoitettu tuotanto väheni heinäkuussa 0,5 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna tuotanto väheni prosentin vuoden 2007 heinäkuusta. Vuoden 2008 heinäkuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkuperäisten sarjojen mukaan tuotanto oli 0,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajasta.

Tuotannon volyymi 2003- 2008, trendi ja kausitasoitettu sarja

Tuotannon suhdannekuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Tuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Jalostuksen ennakoidaan kasvaneen alkuperäisten sarjojen mukaan tarkasteltuna kuusi prosenttia ja työpäiväkorjattuna kolme prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Palveluiden ennakoidaan olleen prosentin ja alkutuotannon 10 prosenttia pienempi kuin vuoden 2007 heinäkuussa. Työpäiväkorjattuina palvelut laskivat kaksi ja alkutuotanto 15 prosenttia. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistetaan

Helmikuun 2008 julkaisusta lähtien tilasto on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Sen laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi ja kehitystyötä jatketaan vuoden 2008 aikana. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä. Arvotietojen laskennassa on tässä julkaisussa käytetty 63 lähdettä ja hintakehityksen kuvaamisessa 64 lähdettä. Aikasarjat on uudistettu kokonaan uusien lähteiden ja menetelmien mukaisiksi vuodesta 1996 lähtien.

Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävien lähdeaineistojen määrää on lisätty huomattavasti ja laskenta toteutetaan aiempaa yksityiskohtaisemmalla tasolla (toimialaluokituksen 2-numerotaso). Julkaisutaso on alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Julkaistussa kuvaajassa jo huomattava osa laskennan lähdetiedoissa on vaihdettu uudistetun neljännesvuositilinpidon mukaisiksi. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta lähdetietoina käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ennakkotietoja. Muiden toimialojen osalta kehittämistä jatketaan.

Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja 2008, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 8.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. heinäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/07/ktkk_2008_07_2008-10-08_tie_001.html