Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2015

Produktionen inom samhällsekonomin i mars på föregående månads nivå

Den säsongrensade produktionen var i mars på samma nivå som i februari. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 1,4 procent från mars 2014. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,8 procent (tidigare –0,5 %) från februari året innan.

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med något under fyra procent, den arbetsdagskorrigerade förädlingen med två procent och de arbetsdagskorrigerade tjänsterna med en procent från mars 2014.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under första kvartalet 2015

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 0,1 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 0,1 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,4 procent från första kvartalet 2014. Antalet arbetade timmar minskade med 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 4.6.2015.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/03/ktkk_2015_03_2015-05-13_tie_001_sv.html