Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.8.2016

Den säsongrensade produktionen sjönk något i juni, arbetsdagskorrigerat ökade den från året innan

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,5 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,9 procent (tidigare -0,3 procent) från maj året innan. Revideringen beror huvudsakligen på att det kommit in flera uppgifter om mindre företag. Den arbetsdagskorrigerade produktionen har nu varit stigande åtta månader i följd.

Produktionens volym 2005–2016, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2016, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med en procent och förädlingen sjönk med något under en procent från juni 2015. Tjänsterna låg på samma nivå som året innan.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under andra kvartalet 2016

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 0,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 1,3 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,5 procent från andra kvartalet 2015. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med 4,4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 6.9.2016.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/06/ktkk_2016_06_2016-08-12_tie_001_sv.html