Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare

Publiceringstidtabellen för konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare fr.o.m. uppgifterna för januari 2014 (14.3) på så sätt att uppgifterna för varje månad i fortsättningen publiceras inom ungefär 45 dagar efter månadens utgång. Tidigare har publiceringstidpunkten för varje kvartals två första månader varit ungefär 65 dagar efter månadens utgång.

Förändringen kan i fortsättningen eventuellt ge upphov till större revideringar av statistiken än för närvarande, eftersom alla källuppgifter som hittills använts inte är tillgängliga för den senaste månadens del i och med den snabbare tidtabellen. Sådana källuppgifter är i synnerhet uppgifterna om nybyggnation samt vissa uppgifter om tjänstepriser. Också företagssektorns omsättningsindex, som används som källuppgifter, baserar sig på ett mindre omfattande material vid en snabbare tidtabell. Revideringarna på grund av dem är dock, med stöd av provberäkningarna, ytterst moderata.


Senast uppdaterad 14.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2014-02-14_uut_001_sv.html