Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i adresserna till databastabellerna över kvartalsräkenskaperna

Kvartalsräkenskaperna ändrar referensåret för volymserierna från år 2010 till år 2015. Detta medför ändringar i adresserna till de databastabeller som publiceras.

Ändringar i tabellernas namn t.ex. när det gäller konjunkturindikatorn för produktionen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kan__ktkk/statfin_ktkk_pxt_11tf.px/
ändras till
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kan__ktkk/statfin_ktkk_pxt_132f.px.


Konjunkturindikator för produktionen:
  • Konjunkturindikator för produktionen, månatligen 11 tf -- > 132f
    Nationalräkenskaper, kvartalsvis:
  • Inkomster och produktion efter näringsgren, kvartalsvis 11 UC - > 132 g
  • Bruttonationalprodukt och -inkomst samt utbud och efterfrågan, kvartalsvis 11 Xa -- > 132 h
    Ändring i tabellernas innehåll:
  • I uppgiftsvariablerna har år 2010 ändrats till år 2015.

De nya tabelladresserna tas i bruk fr.o.m. 16.2.2021.
Förfrågningar: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 16.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2021-02-16_uut_001_sv.html