Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Volymberäkningen reviderades

Inom nationalräkenskaperna har metoderna för fastprisberäkningen reviderats. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoderna revideras på motsvarande sätt inom kvartalsräkenskaperna. De reviderade tidsserierna 1975-2004 publicerades i slutet av mars. Uppgifterna för år 2005 och det första kvartalet år 2006 publiceras 9.6.2006.

Metoderna för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen ändras inte. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna. På grund av metodändringen inom kvartalsräkenskaperna publiceras det kvartalssnabbestimat som grundar sig på månadsgrafen över totalproduktionen inte längre i nuvarande form efter maj.


Senast uppdaterad 11.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kvartalssnabbestimat över totalproduktionen [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktne/ktne_2006-05-11_uut_001_sv.html