Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4 prosenttia huhti-kesäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 huhti-kesäkuussa 4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 3,6 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 4/2005-6/2005 ja 4/2004-6/2004, %

Palkkasumman kasvu kiihtyi hieman palveluiden ripeän kasvun ansiosta

Palkkasumman kasvua kiihdytti palvelu- ja rakennusalan yritysten maksamien palkkasummien kasvun jatkuminen. Etenkin palveluiden palkkasumman vauhdikas 5,6 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta vauhditti koko talouden palkkasumman nousua. Palveluilla on suuri paino koko talouden palkkasummassa (23 prosenttia). Vuodentakainen kasvu oli 3,5 prosenttia. Kasvua kertyi alatoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8,1 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys oli 2,5 prosenttia. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia.

Rakennusalalla kasvua kertyi 6,9 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 6,5 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 8,2 prosentin palkkasumman lisäyksistä. Rakentamisen vuoden 2004 huhti-kesäkuun kasvu oli 3,6 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 huhti-kesäkuussa prosentin kasvussa. Kasvu oli hiipunut edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi puu- ja paperiteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa, joissa laskua oli 12 ja 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden palkkasummaan vaikuttivat touko- ja kesäkuun paperiteollisuuden lakot ja työnseisaukset. Teollisuudessa palkkasumma kohosi eniten metallien jalostuksessa, 7 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumman kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa 6 prosenttiin. Edellisvuoden vastaavana ajanjaksona kasvua oli 5,3 prosenttia. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten tukkukaupassa, 6,4 prosenttia. Autokaupan palkkasummassa kasvua kertyi 5,7 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,6 prosenttia.

Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu pysyi ripeänä ja oli huhti-kesäkuussa 8,6 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Yksityisessä koulutuksessa pysyttiin edellisvuoden 5,1 prosentin kasvussa. Rahoitustoiminnassa kasvu kiihtyi 3,5 prosenttiin, kun vuotta aiemmin lisäys oli 0,9 prosenttia. Julkisella sektorilla palkkasumman kasvu hidastui 4,1 prosenttiin, kun edellisvuoden vastaavana ajanjaksona saavutettiin 4,5 prosentin kasvu.

Palkkasumman kasvu hidastunut vuoden 2005 toisella neljänneksellä edellisistä neljenneksistä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2005 aikana koko talouden palkkasumman kasvu on hidastunut huolimatta työllisten ja ansiotason myönteisestä kehityksestä. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 ensimmäisillä neljänneksillä. Paperiteollisuuden työtaistelut eivät vaikuta työllisten määrään, sillä lakossa tai työnseisausten vuoksi tilapäisesti poissa ansiotyöstä olevat lasketaan työllisiksi. Ansiotasoindeksin kasvu pysyi tasaisena vuoden 2004 toiselta neljännekseltä lähtien ja kiihtyi lievästi vuoden 2005 toisella neljänneksellä.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 2. neljännes.


Päivitetty 15.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2005, Palkkasumma kasvoi 4 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2005/06/ktps_2005_06_2005-08-15_kat_001.html