Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5,2 prosenttia tammi-maaliskuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 4 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 01/2006-03/2006 ja 01/2005-03/2005, %

Palkkasumman kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuuden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin, jolloin vastaava muutos oli 4,4 prosenttia. Palkkasumma kohosi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla lukuun ottamatta tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistusta, jossa palkkasumma pysyi vuotta aiemmalla tasolla. Eniten kasvua kertyi metallituotteiden, autojen ja perävaunujen ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen toimialoilla, joissa kasvua kertyi vuotta aiemmasta 9 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumman 13,6 prosentin kohoaminen tammi-maaliskuussa koostui talonrakentamisen reilun 14 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen vajaan 12 prosentin kasvusta. Hurjan kasvun taustalla on toimialan suotuisa työllisyyskehitys. Rakentamisen kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 4,3 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kaupan alatoimialoista kasvua oli edelleen eniten autokaupassa, 7 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi alle 4 prosenttia ja vähittäiskaupassa yli 6 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia tammi-maaliskuun ajanjaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 3,1 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 8,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 3,5 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti edellisvuodesta ollen tammi-maaliskuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimialan palkkasumman kasvua kiihdyttivät helmi-maaliskuussa useissa yrityksissä maksetut tulospalkkiot.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi joulu-helmikuussa 5,7 prosenttia. Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 7 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4 ja kuljetusalalla 3 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on kiihtynyt ollen 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdytti syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumma oli 5,2 prosenttia vuoden 2005 vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Neljänneksen kasvua kiihdytti monissa yrityksissä helmi-maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena hieman alle 4 prosentin kasvussa.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, maaliskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 4. neljännes.


Päivitetty 16.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2006, Palkkasumma kasvoi 5,2 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2006/03/ktps_2006_03_2006-05-16_kat_001.html