Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia maalis-toukokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 maalis-toukokuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 4,6 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 03/2006-05/2006 ja 03/2005-05/2005, %

Palkkasumman kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuuden palkkasumma oli maalis-toukokuussa 2,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu jäi hitaammaksi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, jolloin vastaava muutos oli 4,1 prosenttia. Eniten kasvua kertyi autojen ja perävaunujen valmistuksessa, jossa palkkasumman lisäys oli 7 prosenttia. Suurin palkkasumman vähennys oli tekstiiliteollisuudessa sekä öljytuotteiden, kemiallisten tuotteiden ja kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa (-2 %).

Rakennusyritysten palkkasumman 7,1 prosentin kohoaminen maalis-toukokuussa koostui talonrakentamisen lähes 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen lähes 5 prosentin kasvusta. Kasvun taustalla on toimialan suotuisa työllisyyskehitys. Rakentamisen kasvu oli jonkin verran nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 6,5 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli maalis-toukokuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi 5,7 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli eniten vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma kohosi 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia maalis-toukokuun jaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 3,6 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 6,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 2,1 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti edellisvuodesta ollen maalis-toukokuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimialan palkkasumman kasvua kiihdyttivät alkuvuonna useissa yrityksissä maksetut tulospalkkiot.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi maalis-toukokuussa 3,9 prosenttia. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 7 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 4 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 2 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla palkkasumma pysyi ennallaan.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on kiihtynyt ollen 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät tulospalkkiot. Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ansiotasoindeksin kasvu hidastui aiemmasta.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, maaliskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 1. neljännes.


Päivitetty 17.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. toukokuu 2006, Palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia maalis-toukokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2006/05/ktps_2006_05_2006-07-17_kat_001.html