Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia heinä-syyskuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 heinä-syyskuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 5,6 prosenttia. Palkkasumman kasvu hidastui erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta palvelualat pitivät koko talouden palkkasumman yli 3 prosentin kasvussa.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 07/2006-09/2006 ja 07/2005-09/2005, %

Palkkasumman kasvu hidastui teollisuudessa ja rakentamisessa

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu hidastui selvästi verrattuna vuoden 2005 heinä-syyskuuhun, jolloin teollisuuden palkkasumma nousi 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Nopeimmin kasvaneita toimialoja olivat kaivostoiminta ja louhinta (6,2 %) sekä ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (5,1 %). Palkkasumma supistui tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa (-5,5 %), metallien jalostuksessa (-2,9 %), huonekalujen valmistuksessa (-2,4 %) sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (-1,9 %).

Rakentamisen palkkasumma kohosi heinä-syyskuussa 1,1 prosenttia. Kasvu hidastui voimakkaasti verrattuna vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin palkkasumma oli 10,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu muodostui talonrakentamisen 0,8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 2,1 prosentin kasvuista.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli heinä-syyskuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi myös 5,3 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma kohosi 6,5 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 4,6 prosenttia ja autokaupassa 4,4 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia heinä-syyskuussa, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,5 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 8,3 prosenttia ja yksityisessä koulutuksessa 4,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi edellisvuodesta ollen kesä-elokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi heinä-syyskuussa 5,1 prosenttia. Kasvu oli hitaampaa kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia. Muiden palveluiden alatoimialoista kasvoi nopeimmin kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 7,7 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut kasvoi 3,2 prosenttia ja kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,1 prosenttia.

Palkkasumman kasvu hidastui ansiotason ja työllisyyden noususta huolimatta

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana ollen 2006 kolmannella vuosineljänneksellä 2,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Ansiotasoindeksin kasvu on pysynyt pitkään noin 4 prosentin tuntumassa, mutta vuoden 2006 aikana ansiotason kasvu on ollut hieman hitaampaa.

Työllisyystilanteen parantuminen on näkynyt palkkasummien kehityksessä vuoden 2006 toiselle neljännekselle asti. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvu hidastui vaikka työllisten määrän kasvu ja ansiotason nousu nopeutuivat. Palkkasumman kasvukehityksen poikkeaminen ansiotasosta ja työllisten määrästä voi selittyä erilaisilla tilastointitavoilla.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, syyskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 3. neljännes.


Päivitetty 13.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2006, Palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2006/09/ktps_2006_09_2006-11-13_kat_001.html