Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 4,4 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla II/2007 ja II/2006, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin huhti-kesäkuun muutos oli 4,2 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi nopeimmin ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa (9,5 %) sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa (9,0 %). Myös metallituotteiden valmistus (8,6 %) sekä koneiden ja laitteiden valmistus (8,1 %) kasvoivat ripeästi. Palkkasumma laski puu- ja paperiteollisuudessa (-1,3 %) sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa (-0,1 %).

Rakentamisen palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 11,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vertailujaksona. Kasvu muodostui talonrakentamisen 10,9 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 13,1 prosentin muutoksista. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona koko rakentamisen palkkasumma kasvoi 10,0 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 5,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli nopeampaa kuin huhti-kesäkuussa 2006, jolloin palkkasumman muutos oli 3,9 prosenttia. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia, autokaupan 5,7 prosenttia ja tukkukaupan 5,7 prosenttia.

Julkisen sektorin maksama palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 2,4 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen palkkasumman kasvoi 8,4 prosenttia huhti-kesäkuussa, yksityisen koulutuksen 5,4 prosenttia ja rahoitustoiminnan 5,7 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 6,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuoteen verrattuna, jolloin palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 5,0 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa (9,9 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 5,3 prosenttia, muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen 5,1 ja kuljetusalan 3,1 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Työllisyyden kasvu kiihtyi tasaisesti vuoden ajan, kunnes vuoden 2005 viimeiseltä neljännekseltä lähtien se vakiintui noin 1,5-2 prosentin tasolle. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella 2,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä.

2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla ansiotasoindeksin kehitys pysyi pitkään tasaisena, keskimääräisen ansiotason noustessa noin 4 prosentin vuosivauhdilla. Vuoden 2006 aikana ansiotason kasvu hidastui noin 3 prosenttiin, jolla tasolla se pysyi myös vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuodesta 2004 alkaen koko talouden palkkasumman kasvuvauhti on pysynyt vuositasolla noin 4,5 prosentissa. Vuonna 2005 palkkasumman kasvua vahvisti kolmannen vuosineljänneksen hyvä kehitys (5,6 %) muiden vuosineljännesten jäädessä noin 4 prosentin tasolle. Syksyllä 2005 palkkasumman kasvua kiihdyttivät tuolloin maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2006 kasvua ylläpitivät ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes, jolloin yllettiin keskimäärin 5 prosentin muutokseen. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla palkkasumman kasvuvauhti näyttää voimistuneen, sillä ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko talouden palkkasumma oli 5,8 ja toisella neljänneksellä 5,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Myös vuosien 2006 ja 2007 palkkasumman kasvua ovat osaltaan siivittäneet sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta maksetut tulospalkkiot.

 

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

 


Päivitetty 14.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2007, Palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2007/06/ktps_2007_06_2007-08-14_kat_001.html