Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 8,5 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 8,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui verrattuna edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun, jolloin palkkasumman muutos oli 5,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla I/2008 ja I/2007, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu voimistui selvästi vuoden takaisesta, jolloin tammi-maaliskuun muutos oli 3,9 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi nopeimmin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (13,7 %) sekä metallituotteiden valmistuksessa (12,7 %). Myös mm. koneiden- ja laitteiden valmistus (9,9 %) sekä autojen ja perävaunujen valmistus (9,7 %) kasvoivat ripeästi. Palkkasumma laski puu- ja paperiteollisuudessa (0,9 %) sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa (0,4 %).

Rakentamisen palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 13,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vertailujaksona. Viime vuonna vastaavaan aikaan koko rakentamisen palkkasumma kasvoi 11 prosenttia. Uusimman kolmen kuukauden kasvu muodostui talonrakentamisen 14,2 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 11,2 prosentin kasvulukemista.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi tammi-maaliskuussa 8,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli nopeampaa kuin tammi-maaliskuussa 2007, jolloin palkkasumman muutos oli 6,9 prosenttia. Kaupan alatoimialoista nopeimmin palkkasumma kasvoi tukkukaupassa, jossa lisäystä vuoden takaiseen oli 9,1 prosenttia. Vähittäiskaupan palkkasumma kohosi 8,7 prosenttia ja autokaupan 7,1 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi tammi-maaliskuussa 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu voimistui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 4,3 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää. Alan palkkasumma nousi 12,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu (5,8%) oli vuoden takaista vertailuajankohtaa hitaampaa. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu (11,7 %) voimistui huomattavasti vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin alan palkkasumman lisäys oli 6 prosenttia

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuoteen verrattuna, jolloin palkkasumman lisäys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 7,2 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 14,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 9,2 prosenttia, muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden 8,1 prosenttia ja kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 7,4 prosenttia.

Ansiotason nousu kiihdyttää palkkasumman kasvua

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien usean vuoden ajan 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 alussa palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Vuonna 2005 tulospalkkioiden vaikutus palkkasumman kasvuun näkyi vuoden kolmannen neljänneksen kasvussa. Vuoden 2006 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen kasvuluvut ylsivät noin 5 prosenttiin. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kehityksessä jäätiin hieman tästä. Vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen palkkasumman kasvuvauhti on nopeutunut merkittävästi. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä palkkasumma ponnahti 7,6 prosentin kasvuun. Kasvu on jatkunut vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin koko talouden palkkasumman kohosi 8,5 prosenttia. Kasvun taustalla on monilla toimialoilla voimaan astuneiden uusien työehtosopimusten aikaansaamat korotukset.

Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen työllisten määrän kasvu on kiihtynyt. Siitä lähtien työllisyys on parantunut noin 2 prosentin kasvuvauhdilla vuosineljänneksiä tarkasteltaessa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella 2,6 prosenttia. Vuoden lopulla työllisten määrän kasvu oli 2 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrän lisäys oli 2,4 prosenttia. Ansiotasoindeksin kehitys on ollut useita vuosia tasaisessa noin 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 alusta palkansaajien ansiotason kehityksessä tapahtui notkahdus. Ansiotason kasvu on sen jälkeen pysytellyt 2 - 3 prosentin välillä, kunnes viime vuoden lopulla kasvu voimistui 5 prosenttiin. Ansiotason nousuun vaikuttaa palkkasumman tavoin uusien työehtosopimusten mukanaan tuomat vaikutukset.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 15.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2008, Palkkasumma kasvoi 8,5 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2008/03/ktps_2008_03_2008-05-15_kat_001.html