Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 8,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 8,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui verrattuna edellisen vuoden huhti-kesäkuuhun, jolloin palkkasumman muutos oli 5,5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla II/2008 ja II/2007, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 5,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu voimistui vuoden takaisesta, jolloin huhti-kesäkuun muutos oli 3,9 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi nopeimmin kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla (11,2 %). Ripeästi kasvoi myös koneiden- ja laitteiden valmistus (10,5 %) sekä autojen ja perävaunujen valmistus (9,4 %). Palkkasumma laski tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (2,2 %) sekä puu- ja paperiteollisuudessa (0,2 %).

Rakentamisen palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 12,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vertailujaksona. Vuosi sitten vastaavaan aikaan koko rakentamisen palkkasumma kasvoi 11 prosenttia. Uusimman kolmen kuukauden kasvu muodostui talonrakentamisen 12,7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 13,4 prosentin kasvulukemista.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 9,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli nopeampaa kuin huhti-kesäkuussa 2007, jolloin palkkasumman muutos oli 5,6 prosenttia. Kaupan alatoimialoista nopeimmin palkkasumma kasvoi vähittäiskaupassa, jossa lisäystä vuoden takaiseen oli 10,7 prosenttia. Tukkukaupassa palkkasumma kohosi 9,4 prosenttia ja autokaupassa 8,7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi huhti-kesäkuussa 7,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu voimistui selvästi vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 3,3 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää. Alan palkkasumma nousi 11,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu (5,8%) oli hieman vuoden takaista vertailuajankohtaa nopeampaa. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu (10,8 %) voimistui huomattavasti vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin alan palkkasumman lisäys oli 5,7 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 10,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuoteen verrattuna, jolloin palkkasumman lisäys vuoden toisella neljänneksellä oli 7 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 13,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 7,2 prosenttia, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 7,6 prosenttia ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden 7,7 prosenttia.

Ansiotason nousu kiihdyttää palkkasumman kasvua

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien usean vuoden ajan 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 alussa palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Vuonna 2005 tulospalkkioiden vaikutus palkkasumman kasvuun näkyi vuoden kolmannen neljänneksen kasvussa. Vuoden 2006 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen kasvuluvut ylsivät noin 5 prosenttiin. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kehityksessä jäätiin hieman tästä. Vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen palkkasumman kasvuvauhti on nopeutunut merkittävästi. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7,5 prosentin kasvuun. Palkkasumman vahva kasvukehitys on jatkunut edelleen vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumman lisäys oli 8,3 prosenttia ja toisella 8,5 prosenttia. Kasvun taustalla on useilla toimialoilla voimaan astuneiden uusien työehtosopimusten aikaansaamat korotukset.

Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen työllisten määrän kasvu on kiihtynyt. Siitä lähtien työllisyys on parantunut noin 2 prosentin kasvuvauhdilla vuosineljänneksiä tarkasteltaessa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella 2,6 prosenttia. Vuoden lopulla työllisten määrän kasvu oli 2 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrän lisäys oli 2,4 prosenttia ja toisella 2 prosenttia. Ansiotasoindeksin kehitys on ollut useita vuosia tasaisessa noin 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 alusta palkansaajien ansiotason kehityksessä tapahtui notkahdus. Ansiotason kasvu on sen jälkeen pysytellyt 2 - 3 prosentin välillä, kunnes viime vuoden lopulla kasvu voimistui 5 prosenttiin. Ansiotason nousuun vaikuttaa palkkasumman tavoin uusien työehtosopimusten mukanaan tuomat vaikutukset.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 14.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2008, Palkkasumma kasvoi 8,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2008/06/ktps_2008_06_2008-08-14_kat_001.html