Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 7,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli heinä-syyskuussa 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui verrattuna edellisen vuoden heinä-syyskuuhun, jolloin palkkasumman muutos oli 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla III/2008 ja III/2007, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui vuoden takaisesta, jolloin vastaava muutos oli 5,2 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi nopeimmin kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla (16,6 %). Suotuisasti kasvoi myös mm. autojen ja perävaunujen valmistus (7,7 %), koneiden- ja laitteiden valmistus (6,8 %), metallituotteiden valmistus (6,7 %) sekä huonekalujen valmistus (6,4 %). Teollisuuden palkkasumman kehitystä heikensi osaltaan palkkasumman lasku elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (-5 %) sekä puu- ja paperiteollisuudessa (-2,7 %).

Rakentamisen palkkasumma oli heinä-syyskuussa 13,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vertailujaksona. Vastaavaan aikaan vuosi sitten koko rakentamisen palkkasumma kasvoi 9,4 prosenttia. Tuoreimman kolmen kuukauden kasvu muodostui talonrakentamisen 13,7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 11,7 prosentin kasvulukemista.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi vuoden kolmannella neljänneksellä 9,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli nopeampaa kuin heinä-syyskuussa 2007, jolloin palkkasumman muutos oli 5,4 prosenttia. Kaupan alatoimialoista nopeimmin palkkasumma kasvoi vähittäiskaupassa, jossa lisäystä vuoden takaiseen oli 10,9 prosenttia. Tukkukaupassa palkkasumma kohosi 9 prosenttia ja autokaupassa 6,4 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi heinä- syyskuussa 6,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu voimistui selvästi vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 1,4 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää. Alan palkkasumma nousi 12 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla (8,4 %) palkkasumman kasvu oli suotuisaa. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu (5,7 %) tasaantui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin alan palkkasumman lisäys oli 7,1 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 9,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuoteen verrattuna, jolloin palkkasumman lisäys vuoden kolmannella neljänneksellä oli 6,5 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 11,6 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 7,8 prosenttia, kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 6,4 prosenttia ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden 9,1 prosenttia.

Ansiotason nousu ylläpitää palkkasumman kasvua

Vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen palkkasumman kasvuvauhti on nopeutunut merkittävästi. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7,5 prosentin kasvuun. Kasvun taustalla on sekä palkkasummassa että ansiotason kehityksessä näkyvät uusien työehtosopimusten mukaiset korotukset. Palkkasumman vahva kasvukehitys on jatkunut edelleen vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä palkkasumman lisäys oli 8 prosentin luokkaa. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvu (7,2 %) tasaantui hieman edeltäneistä vuosineljänneksistä. Samaan aikaan palkansaajien ansiot kohosivat 6,1 prosenttia, kun taas työllisten määrän kasvu hidastui yhteen prosenttiyksikköön.

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa on palkkasumman kasvu pysytteli vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin kasvussa neljännesvuosia tarkasteltaessa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti tuona aikana, työllisten määrän alkaessa selvästi kasvaa vasta vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Työllisten määrän kääntyminen kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä ja kasvun kiihtyminen vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä maksetut tulospalkkiot.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 13.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2008, Palkkasumma kasvoi 7,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2008/09/ktps_2008_09_2008-11-13_kat_001.html