Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2008

Lönesumman ökade med 7,2 procent under juli-september

Under juli-september var hela ekonomins lönesumma 7,2 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare jämför med juli-september i fjol, då förändringen av lönesumman var 5 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under juli-september var 13,2 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade kraftigt också inom privata hälsovårds- och socialtjänster (12 %), övriga tjänster (9,4 %) och handeln (9,3 %). Lönesumman ökade gynnsamt också inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (8,4 %) och inom den offentliga sektorn (6,9 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom industrin, där ökningen var 1,8 procent under den senaste tremånadersperioden.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 7/2008-9/2008 och 7/2007-9/2007, %

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Lönesummaindex, september 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/09/ktps_2008_09_2008-11-13_tie_001_sv.html