Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen införs i mars 2009 i lönesummaindexen

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i mars 2009 i de lönesummaindex som gäller uppgifterna för januari 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringarna i publiceringsnivåerna för lönesummaindexet vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras i lönesummaindexet fortfarande åtta huvudgrupper och kombinationer av dem samt lönesumman för hela ekonomin. Klassificeringarna i huvudgrupperna och i näringsgrenarna ändras pga. den nya näringsgrensindelningen.

Huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

A-X Hela ekonomin
C, D, E Tillverkning
F Byggverksamhet
G Partihandel och detaljhandel
H, I, K, O Övriga tjänster
J Finansiell verksamhet, försäkring och pensionsverksamhet
L-N Den offentliga sektorn
M Utbildning exkl. den offentliga sektorn
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster, exkl. den offentliga sektorn

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

A-X Hela ekonomin
B, C, D, E Tillverkning
F Byggverksamhet
G Handel
H, I, J, L, M, N, R, S Övriga tjänster
K Finans- och försäkringsverksamhet
O-Q Den offentliga sektorn
P Utbildning exkl. den offentliga sektorn
Q Vård och omsorg; sociala tjänster, exkl. den offentliga sektorn

Den viktigaste förändringen inom tillverkningen är den helt nya näringsgrenen E Vattenförsörjning, avfallshantering och sanering, som inte har någon motsvarighet i den gamla näringsgrensindelningen. Till den här gruppen överförs funktioner både från tillverkningen och från servicebranscher och byggverksamhet enligt TOL 2002. F Byggverksamhet och G Handel ändras inte som huvudgrupper. Inom övriga servicenäringar ändras innehållet i huvudgrupperna enligt TOL 2008 i betydande utsträckning jämfört med huvudgrupperna enligt TOL 2002. Ett undantag är I Hotell- och restaurangverksamhet, som i praktiken är samma som huvudgrupp H i TOL 2002. Också publiceringsnivåerna K Finans- och försäkringsverksamhet, O-Q Den offentliga sektorn, P Utbildning och Q Vård och omsorg; sociala tjänster enligt TOL 2008 motsvarar som sådana grupperna enligt den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002.

På webbsidan för lönesummaindexet finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2008-09-26_uut_001_sv.html