Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2008

Vuonna 2008 koko talouden palkkasumma oli 7,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007. Kasvu nopeutui edellisestä vuodesta, jolloin palkkasumma nousi 5,9 prosenttia. Palkkasumman kasvu nopeutui vuoden aikana selvästi kaikilla päätoimialoilla teollisuutta ja rakentamista lukuun ottamatta, jossa kasvu pysyi lähes edeltäneen vuoden tasolla. Voimakkaimmin palkkasumma kohosi rakentamisessa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Hitaimmin kohosi teollisuuden ja julkisen sektorin palkkasumma.

Palkkasumman vuosimuutos 2007-2008 neljänneksittäin, %

  1.
neljännes
2.
neljännes
3.
neljännes
4.
neljännes
Koko
vuosi 2008
Koko
vuosi 2007
Koko talous 8,1 8,2 6,9 5,4 7,2 5,9
Teollisuus 7,0 5,0 1,7 3,7 4,3 4,4
Rakentaminen 12,4 12,0 12,4 8,8 11,3 11,0
Kauppa 8,0 9,1 8,7 5,9 7,9 6,3
Julkinen sektori 5,8 7,6 7,1 3,5 6,0 3,9
Koulutus * 6,0 5,8 8,0 6,7 6,6 5,3
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut * 11,4 11,0 11,6 11,0 11,2 8,7
Rahoitustoiminta 10,6 10,2 5,4 5,5 8,0 6,9
Muut palvelut 9,9 9,7 9,1 7,0 8,9 7,4

* Ilman julkista sektoria

Palkkasumma kasvoi 5,4 prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä, jolloin palkkasumman lisäys oli 7,5 prosenttia. Palkkasumman kasvu hidastui yksityistä koulutusta sekä yksityistä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Hitaimmin kasvoivat teollisuus ja julkinen sektori. Ripeintä palkkasumma lisäys oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamisessa.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2008 ja IV/2007, %

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 3,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui vuoden takaisesta, jolloin alan palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasummaa kasvattivat eniten kaivostoiminta ja louhinta (15,9 %) sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (8,7 %). Heikoimmin kehittyi puu- ja paperiteollisuus (-4,4 %) sekä tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus (-3,3 %), joiden palkkasumma laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rakentamisen palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 8,8 prosenttia. Kasvu hidastui edeltävän vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin alan palkkasumma kasvoi 12,5 prosenttia. Alatoimialoista talonrakentamisen palkkasumma kohosi 8,6 prosenttia sekä maa- ja vesirakentamisen 9,6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi neljännellä vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksostaan. Kasvu hidastui vuodentakaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 7,6 prosenttia. Alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten vähittäiskaupassa (7,1 %). Tukkukaupassa yllettiin loka-joulukuussa 5,2 prosentin kasvuun ja autokaupassa 5 prosenttiin.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu hiipui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 6,8 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää edellisen vuoden tapaan. Alan palkkasumma nousi 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu (6,7 %) nopeutui vuoden takaista vertailuajankohdastaan. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden takaisesta, palkkasumman lisääntyessä 5,5 prosenttia vertailuajankohdastaan.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli neljännellä vuosineljänneksellä 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Kasvu hidastui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin palkkasumma lisäys oli 9,1 prosenttia. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (8,5 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 7,1 prosenttia, muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden 5,7 prosenttia ja kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 4,8 prosenttia.

Ansiotason nousu ylläpitää palkkasumman kasvua

Vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen palkkasumman kasvuvauhti on nopeutunut merkittävästi. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7,5 prosentin kasvuun. Kasvun taustalla on sekä palkkasummassa että ansiotason kehityksessä näkyvät uusien työehtosopimusten mukaiset korotukset. Palkkasumman vahva kasvukehitys on jatkunut edelleen vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumman lisäys oli 8 prosentin luokkaa. Loppuvuodesta kasvu on hidastunut palkkasumman ollessa vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Vastaavasti palkansaajien ansiot kohosivat viimeisellä vuosineljänneksellä 4,9 prosenttia, kun taas työllisten määrän kasvu on hidastunut vuoden lopulla yhteen prosenttiin.

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa on palkkasumman kasvu pysytteli vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin kasvussa neljännesvuosia tarkasteltaessa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti tuona aikana, työllisten määrän alkaessa selvästi kasvaa vasta vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Työllisten määrän kääntyminen kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä ja kasvun kiihtyminen vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä maksetut tulospalkkiot.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 16.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2008, Palkkasumma kasvoi 7,2 prosenttia vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2008/12/ktps_2008_12_2009-02-16_kat_001.html