Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2009

Lönesumman ökade med 7,2 procent år 2008

Under år 2008 ökade lönesumman för hela ekonomin med 7,2 procent. Ökningen var snabbare än år 2007 då den uppgick till 5,9 procent. Under det sista kvartalet år 2008 var hela ekonomins lönesumma 5,4 procent större än året innan. Lönesumman ökade under årets sista kvartal inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen av lönesumman var snabbast inom privata hälsovårds- och socialtjänster (11 %) samt inom byggverksamhet (8,8 %). Långsammast var ökningen inom den offentliga sektorn (3,5 %) och industrin (3,7 %).

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10/2008-12/2008 och 10/2007-12/2007, %

Fr.o.m. nästa offentliggörande kommer statistiken att använda näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/12/ktps_2008_12_2009-02-16_tie_001_sv.html