Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma laski 1,1 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Viime vuonna vastaavaan aikaan palkkasumma kasvoi vielä 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Palkkasumman kehitystä jarrutti voimakkaimmin teollisuuden ja rakentamisen palkkasummien lasku. Laskua kertyi myös kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla, rahoitustoiminnan palkkasumman kasvaessa hieman vuoden takaisesta. Koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla ja yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu hidastui hieman edellisvuodesta.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla III/2009 ja III/2008, %

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla III/2009 ja III/2008, %

Teollisuusyritysten maksaman palkkasumman lasku voimistui edelleen vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Palkkasumma laski tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 8,8 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan oli hienoisessa (1,1 %) kasvussa. Voimakkainta lasku oli moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (-21,3 %) sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa (-19,7 %). Myös monella muulla teollisuuden toimialalla palkkasumma oli selvässä laskussa. Eniten palkkasummaa kasvattivat maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (5,5 %) sekä viemäri- ja jätevesihuolto (5,4 %).

Rakentamisen palkkasumma laski viimeisimmällä kolmen kuukauden jaksolla 2,7 prosenttia. Vuosi sitten vastaavaan aikaan toimialan palkkasumma kasvoi vielä 11,8 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialoista palkkasumma kehittyi talonrakentamisessa, jossa laskua vuoden kolmannella neljänneksellä kertyi 5,2 prosenttia. Erikoistuneen rakentamisen palkkasumma laski uusimmalla vuosineljänneksellä 2,2 prosenttia, kun taas maa- ja vesirakentamisessa palkkasumma voimistui hieman (0,7 %).

Kaupan toimialalla palkkasumma laski kolmannella vuosineljänneksellä edeltävän neljänneksen tapaan, palkkasumman ollessa 1,4 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa pienempi. Viime vuonna vastaavaan aikaan toimialan palkkasumman kasvussa yllettin vielä 8,4 prosenttin lukemiin. Alatoimialoista ainoastaan vähittäiskauppa kasvoi viime vuodesta, palkkasumman ollessa 2,5 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Moottoriajoneuvojen kaupassa palkkasumma laski tuoreimmalla vuosineljänneksellä 4,4 prosenttia ja tukkukaupassa 4,3 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuonna vastaavaan aikaan julkisen sektorin palkkasumma kohosi 7,3 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa kasvu on hieman hidastunut vuoden takaisesta, toimialojen palkkasummien kehittyessä kuitenkin edelleen suotuistasti. Rahoitustoiminnassa palkkasumma kasvoi (1,5 %) hieman vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kääntyi vuoden kolmannella neljänneksellä laskuun, ollen 0,7 prosenttia viime vuotista matalampi. Viime vuonna vastaavaan aikaan palvelualoilla yllettiin vielä 8,7 prosentin kasvulukemiin. Heikoimmin palvelualoista kehittyi hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jossa palkkasumma supistui 3,6 prosenttia.Voimakkaimmin kasvoi taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimiala, jossa palkkasumma kohosi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,3 prosenttia.

Työllisyyden heikkeneminen laskee palkkasummaa

Työllisyyden kasvu on pysytellyt pitkään kahden prosentin tuntumassa, hidastuen kuitenkin viime vuoden loppupuolella. Kuluvan vuoden alusta työllisten määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa lähes viiden kasvaneen vuoden jälkeen. Työllisyys on heikentynyt yhtäjaksoisesti viimeiset kolme vuosineljännestä, supistuen tuoreimmalla neljänneksellä 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Huonontunut työllisyystilanne heijastuu suoraan myös palkkasumman kehitykseen, joka kääntyi laskevaksi niin ikään vuoden alussa.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2009, Palkkasumma laski 1,1 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2009/09/ktps_2009_09_2009-11-16_kat_001_fi.html