Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2011

Vuonna 2011 koko talouden palkkasumma oli 4,8 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumma kasvoi vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla vuoden jokaisella neljänneksellä. Palkkasumman kasvu oli vuonna 2011 selvästi reippaampaa kuin vuonna 2010, jolloin koko talouden palkkasumman kasvu jäi alle kahden prosentin teollisuuden palkkasumman supistuttua reilun prosentin. Palkkasumman kasvu kiihtyi lähes kaikilla päätoimialoilla; ainoastaan julkisella sektorilla sekä koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla palkkasumman kasvu oli viime vuonna hitaampaa kuin vuotta aiemmin.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin I/2011–IV/2011, % (TOL 2008)

  I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 Koko vuosi 2011 Koko vuosi 2010
Koko talous (A-X) 4,9 5,3 5,2 3,8 4,8 1,7
Teollisuus (BCDE) 5,8 4,8 4,3 2,2 4,2 -1,4
Rakentaminen (F) 8,0 7,7 9,4 5,7 7,7 1,3
Kauppa (G) 6,0 5,9 5,5 4,5 5,5 1,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 5,9 6,4 5,9 4,5 5,7 1,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 5,9 2,9 3,4 3,7 3,9 1,4
Julkinen sektori (OPQ) 1,9 3,8 3,9 2,6 3,1 3,5
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,9 4,1 3,7 1,8 3,4 4,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,8 6,8 6,6 7,1 6,6 5,1

Palkkasumman kasvu hidastui vuoden loppua kohden

Koko talouden palkkasumman kasvu oli viiden prosentin luokkaa vuoden 2011 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta hidastui selvästi viimeisellä neljänneksellä; loka–joulukuussa koko talouden palkkasumma oli 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Palkkasumman kasvu hidastui viimeisellä neljänneksellä lähes kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Teollisuudessa palkkasumma oli enää 2,2 prosentin kasvussa ja myös koko vuoden ajan kasvun vauhdittajana toimineella rakennusalalla palkkasumman kasvu hidastui selvästi. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa trendi on sen sijaan toisen suuntainen, palkkasumman kasvun kiihtyessä siellä 7,1 prosenttiin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2011 ja IV/2010, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2011 ja IV/2010, % (TOL 2008)

Vuoden 2010 puolivälissä alkanut teollisuuden palkkasumman kasvu oli voimakkaimmillaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin toimialalla maksettiin palkkoja 5,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen jälkeen kasvu on hidastunut ja viime vuoden viimeisellä neljänneksellä se oli enää 2,2 prosenttia. Usealla teollisuuden toimialalla palkkasumman kasvuluvut kääntyivät miinusmerkkisiksi viimeisimmällä neljänneksellä. Eniten palkkasumma supistui painamisen ja tallenteiden jäljentämisen toimialalla (-3,5 %), vaatteiden valmistuksessa (-3,0 %) sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-2,4 %). Kaivostoiminnan kasvu sen sijaan näkyi vuoden viimeiselläkin neljänneksellä palkkasumman vahvana kasvuna metallimalmien louhinnassa (+32,4 %) ja kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+29,4 %).

Rakennusala vauhditti koko talouden palkkasumman kasvua vuonna 2011, mutta myös siellä kasvu hidastui viimeisellä neljänneksellä. Vielä heinä–syyskuussa rakentamisen palkkasumma kasvoi lähes kymmenen prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta loka–joulukuussa kasvu hidastui 5,7 prosenttiin. Rakennusalan palkkasumman kasvu on pitkälti talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan varassa. Talonrakentamisessa kasvua kertyi viimeisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 6,3 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma oli loka–joulukuussa 1,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Toimialan palkkasumman kasvu on hieman hidastunut vuoden alun kuuden prosentin lukemista. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi loka–joulukuussa eniten autokaupassa (+6,9 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 4,5 prosenttia. Palkkasumma kasvoi loka–joulukuussa kaikilla palvelutoimialoilla lukuun ottamatta televiestintää, vesiliikennettä sekä matkatoimistojen ja -järjestäjien toimintaa ja varauspalveluita. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli aikaisempien neljännesten tapaan työllistämistoiminnassa (+11,9 %), jossa kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liki 30 prosentin kasvuluvuista.

Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 7,1 prosenttiin. Kyseisellä toimialalla palkkasumma ei ole laskenut kertaakaan tilastoidun 17 vuoden aikana. Myös rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumman vuotuinen kasvu kiihtyi hieman, ollen loka–joulukuussa 3,7 prosenttia. Samaan aikaan yksityisen koulutuksen toimialalla palkkasumma kasvoi kaikista päätoimialoista hitaimmin (+1,8 %). Myös julkisen sektorin palkkasumman kasvu hidastui loka–joulukuussa, palkkasumman ollessa kuitenkin edelleen 2,6 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Palkkasumman kasvu seurausta työllisyyden ja ansiotason paranemisesta

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli viime vuonna huomattavasti voimakkaampaa kuin vuonna 2010. Kasvua on tukenut osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2010 heinä–syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut nyt kuuden viimeisimmän neljänneksen ajan. Loka–joulukuussa työllisten määrä kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut vuoden 2008 kolmannen neljänneksen yli kuuden prosentin lukemista. Vuoden 2011 kolmen viimeisimmän neljänneksen aikana ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kolmen prosentin tuntumassa.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2011, Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2011/12/ktps_2011_12_2012-02-13_kat_001_fi.html