Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi huhti–kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli rakennusalalla, jossa palkkasumma kohosi 9,6 prosenttia vuoden takaisesta. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla, jossa kasvua kertyi 2,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin III/2011–II/2012, % (TOL 2008)

  III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012
Koko talous (A-X) 5,1 3,5 5,6 4,8
Teollisuus (BCDE) 4,3 2,0 3,0 4,0
Rakentaminen (F) 9,3 4,9 11,6 9,6
Kauppa (G) 5,3 4,1 4,6 5,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 5,9 4,2 5,3 4,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,9 3,2 2,9 4,6
Julkinen sektori (OPQ) 3,9 2,6 6,5 3,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,6 2,0 3,9 2,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 6,7 7,0 10,4 8,5

Rakennusala vauhditti palkkasumman kasvua

Rakennusala vauhditti koko talouden palkkasumman kasvua vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Alan palkkasumma kasvoi koko talouden palkkasummaa huomattavasti nopeammin myös vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakentamisen lisäksi palkkasumma kasvoi verrattain voimakkaasti yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (+8,5 %). Hitainta palkkasumman kasvu oli koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla, jossa kasvua kertyi 2,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Useimmilla toimialoilla alkuvuodesta maksettu 150 euron kertaerä kasvattaa palkkasummaa. Tämä näkyy ensimmäisten vuosineljännesten kasvuprosenteissa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2012 ja II/2011, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2012 ja II/2011, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 4 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumman kasvu oli huhti–kesäkuussa nopeinta metallimalmien louhinnassa (+42,9 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+29,7 %). Joillakin teollisuuden alatoimialoilla palkkasumma oli kuitenkin laskussa edellisvuoteen verrattuna. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden palkkasumma laski 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Palkkasumman kasvu oli suurinta rakennusalalla, jossa maksettiin huhti–kesäkuussa 9,6 prosenttia enemmän palkkoja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakennusalan palkkasumman kasvu alkoi vuoden 2010 kesällä, jonka jälkeen toimialan palkkasumma on kasvanut joka vuosineljänneksellä koko talouden palkkasummaa vauhdikkaammin. Viimeisimmällä vuosineljänneksellä rakennusalan alatoimialoista eniten kasvoi erikoistunut rakennustoiminta, jossa palkkasumma kohosi 10,9 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 5,3 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi huhti–kesäkuussa eniten vähittäiskaupassa (+5,8 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia ja autokaupassa 5,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 4,9 prosenttia. Palkkasumma kasvoi huhti–kesäkuussa lähes kaikilla palvelutoimialoilla. Palvelutoimialat, joissa palkkasumman kasvu oli nopeinta, olivat muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+9,0 %), ravitsemistoiminta (+8,8 %) sekä turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (+8,6 %).

Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumma kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä 8,5 prosenttia. Sitä vastoin julkisen sektorin sekä yksityisen koulutuksen toimialoilla palkkasumman kasvu jäi vaatimattomammaksi. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,2 prosenttia ja yksityisen koulutuksen toimialalla palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia.

Palkkasumman kasvu seurausta työllisten määrän ja ansiotason kasvusta

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli viime vuonna huomattavasti voimakkaampaa kuin vuonna 2010. Kasvua on tukenut osaltaan työllisten määrän kasvu. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2010 heinä–syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisten määrän kasvu on jatkunut nyt kahdeksan viimeisimmän neljänneksen ajan. Vuoden 2012 huhti–kesäkuussa työllisten määrä kasvoi 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut vuoden 2008 kolmannen neljänneksen yli kuuden prosentin lukemista. Vuoden 2011 kolmen viimeisimmän neljänneksen aikana ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kolmen prosentin tuntumassa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 3,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2012, Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2012/06/ktps_2012_06_2012-08-13_kat_001_fi.html