Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2012

Lönesumman ökade med 3,7 procent under maj–juli

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under maj–juli 3,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,1 procent från året innan. Under maj–juli för ett år sedan ökade lönesumman med 5,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5–7/2012 och 5–7/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 5–7/2012 och 5–7/2011, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under maj–juli i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (8,1 %) och byggverksamhet (7,2 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom industrin, där ökningen var 1,7 procent från jämförelsetidpunkten året innan.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Engångsbelopp enligt ramavtalet ökar lönesumman i början av år 2012

I slutet av år 2011 ingick arbetsmarknadscentralorganisationerna ett ramavtal som omfattar mer än 90 procent av löntagarna. I ramavtalet ingår betalning av ett engångsbelopp på 150 euro till löntagarna i de branscher som omfattas av avtalet. Beloppet betalas i samband med den första lönebetalningen år 2012 eller i samband med den första lönebetalningen under en avtalsperiod som börjar senare. Inverkan av engångsbeloppet syns också i siffrorna för lönesummaindexen under de första månaderna år 2012.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/07/ktps_2012_07_2012-09-11_tie_001_sv.html