Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia vuoden takaista korkeampi. Palkkasumman kehitys on heikentynyt kaikilla päätoimialoilla tarkasteltaessa viimeistä neljää vuosineljännestä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen hitaampaan kasvuun osittain vaikuttaa useilla toimialoilla vuosi sitten maksettu 150 euron kertaerä, joka tuolloin kohotti palkkasummaa. Heikoimmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä on kehittynyt teollisuusyritysten palkkasumma, joka on ollut laskussa kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Voimakkainta palkkasumman kasvu on ollut yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin II/2012–I/2013, % (TOL 2008)

  II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013
Koko talous (A-X) 4,4 1,6 2,1 1,1
Teollisuus (BCDE) 3,9 -2,3 -1,0 -2,2
Rakentaminen (F) 8,5 1,0 3,0 3,1
Kauppa (G) 4,7 3,0 2,5 2,4
Muut palvelut (HIJLMNRS) 4,5 3,0 2,8 2,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 4,5 2,6 0,3 -1,6
Julkinen sektori (OPQ) 3,3 2,2 2,5 1,0
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2,7 1,9 1,9 -0,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 8,0 6,5 6,5 5,9

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut selvässä kasvussa

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma on edelleen selvässä kasvussa huolimatta muiden talouden alojen kehityksen selvästä hiipumisesta. Kasvu on kuitenkin hidastunut myös yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana. Tästä huolimatta toimialan palkkasumman kasvu on selvästi myönteisempää kuin koko taloudessa yhteensä.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2013 ja I/2012, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2013 ja I/2012, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin tekstiilien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Kummankin toimialan palkkasumma oli vuoden takaiseen nähden 9,3 prosenttia pienempi. Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten metallimalmien louhinnassa (+19,1 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+8,3 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Talonrakentamisen palkkasumma kohosi 3,4 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan 3,9 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma oli yhden prosentin laskussa.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 2,4 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten elintarvikkeiden vähittäiskauppaan erikoistuneissa myymälöissä (+10 %) ja muussa vähittäiskaupassa (+9,4 %). Palkkasumma laski vuoden 2013 tammi-maaliskuussa eniten optisen alan vähittäiskaupassa (-2,6 %). Palkkasumma laski lähes yhtä paljon kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupassa (-2,2 %) sekä veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupassa (-2,1 %).

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,2 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi tietopalvelutoiminnassa (+10,9 %). Myös erikoistuneissa liike-elämän palveluissa sekä kiinteistöalalla palkkasumma oli hyvässä kasvussa. Heikoiten palkkasumma kehittyi työllistämistoiminnassa, jossa laskua vuoden takaisesta oli 3,7 prosenttia. Radio- ja televisiotoiminnan palkkasumma puolestaan supistui 2,5 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma laski vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,6 prosenttia. Myös koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen yhteenlaskettu arvo oli hieman vuoden takaista pienempi (-0,1 %). Julkisen sektorin palkkasumma oli puolestaan hienoisessa kasvussa (+1 %) tuoreimmalla vuosineljänneksellä.

Palkkasumman kasvu seurausta ansiotason ja työllisten määrän kehityksestä

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 viimeisellä kahdella vuosineljänneksellä. Samansuuntainen kehitys näyttää jatkuneen myös vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Työllisten määrä puolestaan kääntyi laskuun vuoden 2012 loka-joulukuussa, ollen tätä ennen kasvussa yhtäjaksoisesti vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä työllisten määrän lasku voimistui 1 prosenttiin.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvu voimistui hieman vuonna 2012. Vuonna 2012 ansiotaso kasvoi keskimäärin 3,5 prosenttia, kun vuonna 2011 kasvua oli keskimäärin 2,7 prosenttia. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2013, Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2013/03/ktps_2013_03_2013-05-15_kat_001_fi.html