Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2013

Lönesumman ökade med 2,1 procent under mars-maj jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 2,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 4 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman med 4 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2013 och 3-5/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2013 och 3-5/2012, % (TOL 2008)

Utvecklingen av lönesumman var under mars-maj svagare än året innan inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+6,3 %). Svagast utvecklades lönesumman inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (-0,4 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/05/ktps_2013_05_2013-07-12_tie_001_sv.html