Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.8.2013

Lönesumman ökade med 1,9 procent under april-juni jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under april-juni 1,9 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,1 procent från året innan. Under april-juni för ett år sedan ökade lönesumman med 4,4 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4-6/2013 och 4-6/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4-6/2013 och 4-6/2012, % (TOL 2008)

Under april-juni ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med en procent. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+6,3 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/06/ktps_2013_06_2013-08-12_tie_001_sv.html