Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2014

Lönesumman ökade med 1,5 procent under september-november jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under september-november 1,5 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i november ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,3 procent från året innan. Under september-november för ett år sedan ökade lönesumman med 2,3 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2013 och 9-11/2012, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 9-11/2013 och 9-11/2012, % (TOL 2008)

Under september-november ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin (-1,8 %) och privata sektor som erbjuder utbildningstjänster, där ökningen stannade av. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+5,5 %).

Offentliggörandet av lönesummaindexen kompletteras med uppgifter om lönesummor för den privata sektorn (Sektorindelningen 2012: 11102-3) fr.o.m. uppgifterna för januari 2014. Uppgifterna publiceras för första gången 14.3.2014.

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/11/ktps_2013_11_2014-01-15_tie_001_sv.html