Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2014

Lönesumman ökade med 0,7 procent under januari-mars jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under januari-mars 0,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i mars minskade lönesumman för hela ekonomin med 1,1 procent från året innan. Under januari-mars för ett år sedan ökade lönesumman med 0,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 01-03/2014 och 01-03/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 01-03/2014 och 01-03/2013, % (TOL 2008)

Under januari-mars ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av finansiell verksamhet (-1,5 %) och industrin (-1,6 %). Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (4,5 %) och byggverksamhet (1,8 %). Januari 2014 hade en fredag mer än januari året innan, vilket stärkte ökningen av lönesummorna inom flera näringsgrenar under januari-mars.

Lönesumman ökade med 0,7 procent inom den privata sektorn under januari-mars jämfört med året innan

Under januari-mars var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 0,7 procent större än under motsvarande period året innan. Ökningen var något kraftigare än inom den offentliga sektorn och under januari-mars ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 0,3 procent från året innan. Enbart i mars minskade lönesumman inom den privata sektorn med 2,0 och inom den offentliga sektorn med 0,5 procent från året innan. Under januari–mars för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 0,4 procent och inom den privata sektorn med 0,3 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 01-03/2014 och 01-03/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 01-03/2014 och 01-03/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Lönesummaindexen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom lönesummaindexen i maj 2014. Mera information finns på sidan Ändringar i denna statistik .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/03/ktps_2014_03_2014-05-13_tie_001_sv.html