Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2014

Lönesumman ökade med 2,2 under augusti-oktober jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti-oktober 2,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,4 från året innan. Oktober 2014 hade en fredag mer än oktober året innan, vilket stärkte ökningen av lönesummorna inom flera näringsgrenar. Under augusti-oktober för ett år sedan ökade lönesumman med 1,1 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 08-10/2014 och 08-10/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 08-10/2014 och 08-10/2013, % (TOL 2008)

Under augusti-oktober ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av privata sektor som erbjuder utbildningstjänster stanna på samma nivå som året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (4,0 %) och privata hälsovårds- och socialtjänster (3,1 %).

Lönesumman ökade med 2,6 procent inom den privata sektorn under augusti-oktober jämfört med året innan

Under augusti-oktober var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 2,6 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn ökade under den senaste tremånadersperioden med 0,5 procent från året innan. Enbart i oktober ökade lönesumman inom den privata sektorn med 6,2 och inom den offentliga sektorn med 0,6 procent från året innan. Oktober 2014 hade en fredag mer än oktober året innan, vilket stärkte ökningen av lönesummorna inom den privata sektorn. Under augusti-oktober för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 1,7 procent och inom den privata sektorn med en procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 08-10/2014 och 08-10/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 08-10/2014 och 08-10/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (270,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/10/ktps_2014_10_2014-12-11_tie_001_sv.html