Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2021

Lönesumman ökade under maj-juli med 8,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under maj-juli 8,6 procent större än under motsvarande period året innan. I juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 6,5 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen berodde delvis på den exceptionella situationen som coronaviruset orsakade året innan. Under maj-juli för ett år sedan sjönk lönesumman för hela ekonomin med 3,1 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/07/ktps_2021_07_2021-09-14_tie_001_sv.html