Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä väheni 5 % loka-joulukuussa 2004

Kuorma-autoilla kotimaassa kuljetettu tavaramäärä pieneni vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä 5 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaistavaramäärän väheneminen johtui maa-aineskuljetuksista, joiden määrä pieneni 10 prosenttia. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä kasvoi prosentin edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuoden 2004 loka-joulukuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 104 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 48 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita kuljetettiin yhteensä 57 miljoonaa tonnia.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain

kuva

Vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 938 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite oli 10 prosenttia pienempi kuin vuoden 2003 loka-joulukuussa. Erityisesti metsäteollisuuden raaka-aineita, tukki- ja kuitupuuta, kuljetettiin vähemmän kuin vuoden 2003 vastaavana aikana. Kuljetussuoritteesta luvanvaraisen eli ammattimaisen liikenteen osuus oli 89 prosenttia.

Kuorma-autojen liikennesuorite eli ajokilometrimäärä oli vuoden 2004 loka-joulukuussa yhteensä 632 miljoonaa kilometriä eli saman verran kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Tyhjänä ajoa kertyi 173 miljoonaa kilometriä, mikä oli 27 prosenttia kokonaisliikennesuoritteesta.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Kuljetussuorite, miljoonaa tonnikilometriä

Vuosi Neljän-
nes
Yksityinen Ammattimainen Yhteensä
2000 I 585 6 438 7 023
II 637 6 657 7 294
III 809 5 684 6 494
IV 730 6 175 6 905
2001 I 683 6 411 7 095
II 535 5 591 6 126
III 702 5 762 6 464
IV 705 6 288 6 993
2002 I 601 6 516 7 117
II 445 6 609 7 054
III 753 5 917 6 670
IV 753 6 475 7 228
2003 I 569 5 981 6 550
II 654 6 236 6 890
III 653 5 059 5 712
IV 445 7 298 7 743
2004 I 600 7 038 7 638
II 616 6 229 6 845
III 604 5 304 5 908
IV 736 6 203 6 938

Päivitetty 11.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 4. vuosineljännes 2004, Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä väheni 5 % loka-joulukuussa 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2004/04/kttav_2004_04_2005-02-11_kat_001.html