Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2004

Vuonna 2004 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 392 miljoonaa tonnia, kun vastaava määrä vuonna 2003 oli 393 miljoonaa tonnia. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 27 330 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Liikennesuorite eli ajetut kilometrit lisääntyivät prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Maa-aineksia kuljetettiin 167 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 225 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä väheni 8 prosenttia, mutta muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan lisääntyivät 7 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2003-2004

Vuosi / neljännes Yksityinen
milj. tonnia
Ammattimainen
milj. tonnia
Yhteensä
milj. tonnia
Ilman maa-aineksia
milj. tonnia
2003 I 18,0 63,4 81,4 55,0
II 31,3 68,6 99,9 53,8
III 35,5 67,2 102,7 45,8
IV 19,1 90,1 109,2 56,1
Yhteensä   103,9 289,3 393,2 210,6
2004 I 23,1 69,5 92,6 62,5
II 23,4 74,7 98,1 54,7
III 19,5 77,8 97,3 51,0
IV 24,2 80,0 104,2 56,6
Yhteensä   90,2 302,1 392,3 224,9

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 91 prosenttia ja osuus kokonaistavaramäärästä 77 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen kuljetussuoriteosuus pysyi ennallaan ja osuus kokonaistavaramäärästä kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2003.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset vuonna 2004

Tavarankuljetuksista 73 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista suuri osa oli maa-aineskuljetuksia, joiden määrä voi vaihdella vuosittain huomattavasti maakunnittain. Eniten tavaroita kuljetetaan Uudellamaalla. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista ajettiin 22 prosenttia Uudellamaalla ja saapuvista sekä lähtevistä kuljetuksista Uudenmaan osuus oli 15 prosenttia. Vähiten tavaroita kuljetettiin Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Ulkomaan liikenne

Vuonna 2004 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 7,8 miljoonaa tonnia eli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Kuljetussuorite oli yhteensä 4 960 miljoonaa tonnikilometriä eli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Liikennesuorite eli ajetut kilometrit lisääntyivät 19 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kansainväliset tieliikenteen tavarankuljetukset

Vuosi / neljännes Tavaramäärä, 1 000 tonnia Kuljetussuorite, milj. tkm
Vienti Tuonti Kabotaasi Crosstrade Kabotaasi+Crosstrade Yhteensä Vienti Tuonti Kabotaasi Crosstrade Kabotaasi+Crosstrade Yhteensä
2003 I 561 1 251 18 16 34 1 845 431 421 11 11 22 875
II 873 859 6 5 11 1 743 787 557 0 7 7 1 351
III 632 839 22 14 36 1 507 246 271 14 14 28 544
IV 968 590 0 48 48 1 606 783 410 0 66 66 1 260
Yhteensä   3 034 3 538 46 83 129 6 701 2 247 1 659 25 98 123 4 030
2004 I 823 952 41 43 84 1 859 716 562 20 30 50 1 327
II 986 691 0 24 24 1 701 670 461 0 7 7 1 139
III 1 037 1 069 34 65 99 2 206 616 536 15 34 49 1 202
IV 1 067 964 31 15 46 2 078 678 568 35 12 47 1 292
Yhteensä   3 913 3 677 106 148 254 7 844 2 680 2 126 70 84 154 4 960

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia jonkun toisen maan sisäisessä liikenteessä. Crosstrade- eli kolmansien maiden välisellä liikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.


Päivitetty 3.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2004, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2004/kttav_2004_2005-06-03_kat_001.html