Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka-joulukuussa 2005

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 10 prosenttia vuoden 2004 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite tonnikilometreinä mitattuna kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuoden 2005 loka-joulukuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 115 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 53 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita kuljetettiin yhteensä 61 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 12 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset lisääntyivät 8 prosenttia edellisvuodesta.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 7 043 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuoritteesta luvanvaraisen eli ammattimaisen liikenteen osuus oli 89 prosenttia. Kuorma-autojen liikennesuorite eli ajokilometrimäärä oli yhteensä 652 miljoonaa kilometriä, missä oli kasvua 3 prosenttia vuoden 2004 loka-joulukuusta.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Kuljetussuorite, miljoonaa tonnikilometriä

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä
2000 I 585 6 438 7 023
II 637 6 657 7 294
III 809 5 684 6 494
IV 730 6 175 6 905
2001 I 683 6 411 7 095
II 535 5 591 6 126
III 702 5 762 6 464
IV 705 6 288 6 993
2002 I 601 6 516 7 117
II 445 6 609 7 054
III 753 5 917 6 670
IV 753 6 475 7 228
2003 I 569 5 981 6 550
II 654 6 236 6 890
III 653 5 059 5 712
IV 445 7 298 7 743
2004 I 600 7 038 7 638
II 616 6 229 6 845
III 604 5 304 5 908
IV 736 6 203 6 938
2005 I 428 6 819 7 248
II 580 6 510 7 090
III 706 5 726 6 433
IV 766 6 277 7 043

Päivitetty 10.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 4. vuosineljännes 2005, Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka-joulukuussa 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2005/04/kttav_2005_04_2006-02-10_kat_001.html