Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2005

Vuonna 2005 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 392 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin vuonna 2004. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite vuonna 2005 oli yhteensä 27 813 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autojen liikennesuorite eli ajetut kilometrit kasvoivat 3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2005 maa-aineksia kuljetettiin 166 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 227 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä väheni prosentin, mutta muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan lisääntyivät prosentin.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2004-2005, milj. tonnia

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä Ilman maa-
aineksia
2004 I 23,1 69,5 92,6 62,5
II 23,4 74,7 98,1 54,7
III 19,5 77,8 97,3 51,0
IV 24,2 80,0 104,2 56,6
Yhteensä 90,2 302,1 392,3 224,9
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Yhteensä 85,4 306,9 392,3 226,7

 

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 91 prosenttia ja osuus kokonaistavaramäärästä 78 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen kuljetussuoriteosuus pysyi ennallaan ja osuus kokonaistavaramäärästä kasvoi prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2004.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset vuonna 2005

Tonnimääräisesti mitattuna tavarankuljetuksista 76 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista suuri osa oli maa-aineskuljetuksia. Eniten tavaroita kuljetetaan Uudellamaalla. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista ajettiin 19 prosenttia Uudellamaalla ja saapuvista sekä lähtevistä kuljetuksista Uudenmaan osuus oli 14 prosenttia. Vähiten tavaroita kuljetettiin Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Ulkomaan tieliikenteen tavarankuljetukset

Vuonna 2005 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 7,4 miljoonaa tonnia eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Kuljetussuorite oli vuonna 2005 yhteensä 4 043 miljoonaa tonnikilometriä eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuljetussuoritteet 2004 ja 2005

Vuosi Neljännes Tavaramäärä, 1 000 tonnia Kuljetussuorite, milj. tkm
Vienti Tuonti Kabotaasi+
Crosstrade
Yhteensä Vienti Tuonti Kabotaasi+
Crosstrade
Yhteensä
2004 I 823  952  84  1 859  716  562  50  1 327 
II 986  691  24  1 701  670  461  1 139 
III 1 037  1 069  99  2 206  616  536  49  1 202 
IV 1 067  964  46  2 078  678  568  47  1 292 
Yhteensä 3 913  3 677  254  7 844  2 680  2 126  154  4 960 
2005 I 917  988  21  1 926  621  497  1 127 
II 565  1 128  1 698  422  442  867 
III 485  1 011  285  1 782  315  336  74  724 
IV 1 032  896  56  1 984  681  595  47  1 324 
Yhteensä 2 999  4 024  367  7 391  2 038  1 870  134  4 043 

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia jonkun toisen maan sisäisessä liikenteessä. Crosstrade- eli kolmansien maiden välisellä liikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.


Päivitetty 2.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2005, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2005/kttav_2005_2006-06-02_kat_001.html