Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät tammi-maaliskuussa 2006

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 13 prosenttia vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui etenkin maa-aineskuljetusten vähenemisestä 23 prosentilla. Muiden tavaroiden yhteismäärä väheni 7 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuoden 2006 tammi-maaliskuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 84 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 25 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita kuljetettiin yhteensä 59 miljoonaa tonnia.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain

Kuljetusmatkat olivat keskimääräistä lyhyempiä, joten kuljetussuorite jäi 5 611 miljoonaan tonnikilometriin. Erityisesti metsä- ja elintarviketeollisuuden kuljetuksista kertyi selvästi edellisvuotista vähemmän kuljetussuoritetta. Kuljetussuoritteesta luvanvaraisen eli ammattimaisen liikenteen osuus oli 93 prosenttia.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Kuljetussuorite, miljoonaa tonnikilometriä

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä
2001 I 683 6 411 7 095
II 535 5 591 6 126
III 702 5 762 6 464
IV 705 6 288 6 993
2002 I 601 6 516 7 117
II 445 6 609 7 054
III 753 5 917 6 670
IV 753 6 475 7 228
2003 I 569 5 981 6 550
II 654 6 236 6 890
III 653 5 059 5 712
IV 445 7 298 7 743
2004 I 600 7 038 7 638
II 616 6 229 6 845
III 604 5 304 5 908
IV 736 6 203 6 938
2005 I 428 6 819 7 248
II 580 6 510 7 090
III 706 5 726 6 433
IV 766 6 277 7 043
2006 I 398 5 213 5 611

Päivitetty 26.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 1. vuosineljännes 2006, Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät tammi-maaliskuussa 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2006/01/kttav_2006_01_2006-05-26_kat_001.html