Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä väheni 1 % huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2006 toisella neljänneksellä prosentin vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 9 prosenttia, mutta muiden tavaroiden kuljetukset vähenivät 6 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuoden 2006 huhti-kesäkuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 88 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 35 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita kuljetettiin yhteensä 52 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6 425 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite pieneni 9 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui erityisesti vähentyneistä tukki- ja kuitupuun kuljetuksista.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain

Luvanvaraisen eli ammattimaisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 92 prosenttia ja kokonaistavaramäärästä 77 prosenttia. Kuljetussuoriteosuus pysyi edellisvuoden tasolla, mutta osuus kokonaistavaramäärästä kasvoi 2 prosenttiyksiköllä.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Kuljetussuorite, miljoonaa tonnikilometriä

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä
2001 I 683 6 411 7 095
II 535 5 591 6 126
III 702 5 762 6 464
IV 705 6 288 6 993
2002 I 601 6 516 7 117
II 445 6 609 7 054
III 753 5 917 6 670
IV 753 6 475 7 228
2003 I 569 5 981 6 550
II 654 6 236 6 890
III 653 5 059 5 712
IV 445 7 298 7 743
2004 I 600 7 038 7 638
II 616 6 229 6 845
III 604 5 304 5 908
IV 736 6 203 6 938
2005 I 428 6 819 7 248
II 580 6 510 7 090
III 706 5 726 6 433
IV 766 6 277 7 043
2006 I 398 5 213 5 611
II 504 5 920 6 425

Päivitetty 18.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2. vuosineljännes 2006, Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä väheni 1 % huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2006/02/kttav_2006_02_2006-08-18_kat_001.html