Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006

Vuonna 2006 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 390 miljoonaa tonnia, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 490 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite väheni 8 prosenttia edellisvuodesta. Kuljetussuoritetta laski vähentyneet mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden sekä tukki- ja kuitupuun kuljetukset. Kuljetukset olivat myös keskimäärin lyhyempiä kuin edellisvuonna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2006 maa-aineksia kuljetettiin 171 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 219 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi 3 prosenttia, mutta muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan vähenivät 3 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2005-2006, milj. tonnia

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä Ilman maa-
aineksia
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Yhteensä 85,4 306,9 392,3 226,7
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3
III 18,4 78,8 97,2 49,2
IV 30,2 91,7 121,9 59,0
Yhteensä 88,6 301,9 390,5 219,1

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 92 prosenttia ja osuus kokonaistavaramäärästä 77 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen kuljetussuoriteosuus kasvoi prosenttiyksiköllä ja osuus kokonaistavaramäärästä puolestaan pieneni prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2005.

Maakuntien sisäiset tavarankuljetukset vuonna 2006

Tonnimääräisesti mitattuna tavarankuljetuksista 77 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista suuri osa oli maa-aineskuljetuksia. Eniten tavaroita kuljetetaan Uudellamaalla. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista ajettiin 14 prosenttia Uudellamaalla ja saapuvista sekä lähtevistä kuljetuksista Uudenmaan osuus oli 16 prosenttia. Vähiten tavaroita kuljetettiin Keski-Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Kainuussa.

Ulkomaan tieliikenteen tavarankuljetukset

Vuonna 2006 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 7,1 miljoonaa tonnia eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005. Kuljetussuorite oli vuonna 2006 yhteensä 4 250 miljoonaa tonnikilometriä eli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuljetussuoritteet 2005 ja 2006

Vuosi Neljännes Tavaramäärä, 1 000 tonnia Kuljetussuorite, milj. tonni-km
Vienti Tuonti Kabotaasi+
Crosstrade
Yhteensä Vienti Tuonti Kabotaasi+
Crosstrade
Yhteensä
2005 I 917  988  20  1 926  621  497  1 127 
II 565  1 128  1 698  422  442  867 
III 485  1 011  286  1 782  315  336  74  724 
IV 1 032  896  56  1 984  681  595  48  1 324 
Yhteensä 2 999  4 024  367  7 391  2 038  1 870  134  4 043 
2006 I 749 1 051 21 1 820 522 493 17 1 032
II 962 656 63 1 681 792 342 39 1 173
III 322 1 160 50 1 532 231 333 30 595
IV 1 177 669 211 2 057 877 462 112 1 451
Yhteensä 3 209 3 536 345 7 090 2 422 1 630 198 4 250

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia jonkun toisen maan sisäisessä liikenteessä. Crosstrade- eli kolmansien maiden välisellä liikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.


Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2006, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2006/kttav_2006_2007-06-01_kat_001.html