Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2007

Vuonna 2007 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 415 miljoonaa tonnia. Tavaramäärä kasvoi 6 prosenttia vuodesta 2006. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 962 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2007 kuljetettiin maa-aineksia yhteensä 192 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 223 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi 12 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat 2 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain 2006-2007, milj. tonnia

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 90 prosenttia ja osuus kokonaistavaramäärästä 75 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen osuus sekä kuljetussuoritteesta että kokonaistavaramäärästä pieneni kahdella prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2006.

Tonnimääräisesti mitattuna tavarankuljetuksista 77 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista suuri osa oli maa-aineskuljetuksia. Eniten tavaroita kuljetetaan Uudellamaalla. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista 14 prosenttia ajettiin Uudellamaalla ja saapuvista sekä lähtevistä kuljetuksista Uudenmaan osuus oli 15 prosenttia. Vähiten tavaroita kuljetettiin Itä-Uudellamaalla ja Kainuussa.

Maakuntien sisäiset kuljetukset vuonna 2007

Ulkomaan tieliikenteen tavarankuljetukset

Vuonna 2007 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 7,2 miljoonaa tonnia eli prosentin enemmän kuin vuonna 2006. Kuljetussuorite oli vuonna 2007 yhteensä 3 860 miljoonaa tonnikilometriä eli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuljetussuoritteet vuosina 2006 ja 2007

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia jonkun toisen maan sisäisessä liikenteessä. Crosstrade- eli kolmansien maiden välisellä liikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.


Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2007, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2007/kttav_2007_2008-05-30_kat_001.html