Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2008

Vuonna 2008 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 418 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä pysyi kutakuinkin vuoden 2007 tasolla. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 27 613 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi vahvan alkuvuoden vuoksi 6 prosenttia vuodesta 2007. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2008 kuljetettiin maa-aineksia yhteensä 189 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 229 miljoonaa tonnia.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain 2007-2008, milj. tonnia

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta oli 92 prosenttia ja osuus kokonaistavaramäärästä 79 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä ja kokonaistavaramäärästä neljällä prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2007.

Tonnimääräisesti mitattuna tavarankuljetuksista 77 prosenttia oli maakuntien sisäisiä. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista suuri osa oli maa-aineskuljetuksia. Eniten tavaroita kuljetetaan Uudellamaalla. Maakuntien sisäisistä kuljetuksista 20 prosenttia ajettiin Uudellamaalla ja saapuvista sekä lähtevistä kuljetuksista Uudenmaan osuus oli 16 prosenttia. Vähiten tavaroita kuljetettiin Itä-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Maakuntien sisäiset kuljetukset vuonna 2008

Ulkomaan tieliikenteen tavarankuljetukset

Vuonna 2008 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 5,8 miljoonaa tonnia eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Kuljetussuorite oli vuonna 2008 yhteensä 3 421 miljoonaa tonnikilometriä eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuljetussuoritteet vuosina 2007 ja 2008

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia jonkun toisen maan sisäisessä liikenteessä. Crosstrade- eli kolmansien maiden välisellä liikenteellä tarkoitetaan suomalaisten kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.


Päivitetty 29.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2008, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2008/kttav_2008_2009-05-29_kat_001.html