Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2011

Transporterna av jordmaterial med lastbil minskade, övriga transporter ökade under januari–mars 2011

Den transporterade godsmängden med lastbil inom inrikes vägtrafiken minskade med 12 procent under första kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period år 2010. Under januari–mars 2011 transporterades sammanlagt 66 miljoner ton gods med lastbilar. Minskningen förklaras av att transporterna av jordmaterial halverades jämfört med januari–mars 2010. När det gäller transporten av annat än jordmaterial ökade transporterna med 10 procent jämfört med januari–mars 2010.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken. Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats. Uppgifterna för år 2010 har omräknats enligt den nya metoden. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2011 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 5 804 miljoner tonkilometer, av vilket 520 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 5 284 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 2 procent från motsvarande period år 2010.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/01/kttav_2011_01_2011-06-21_tie_001_sv.html