Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.6.2011

Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät tammi–maaliskuussa 2011

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 12 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2011 tammi-maaliskuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 66 miljoonaa tonnia. Väheneminen selittyy maa-aineskuljetuksilla, joiden määrä puolittui verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuuhun. Muiden kuin maa-aineskuljetusten määrä lisääntyi 10 prosenttia verrattuna vuoden 2010 tammi-maaliskuuhun.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset –tilastosta. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 5 804 miljoonaa tonnikilometriä, joista 520 miljoonaa tonnikilometriä yksityisessä liikenteessä ja 5 284 miljoonaa tonnikilometriä ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetussuorite väheni 2 prosenttia vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 1/2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2011/01/kttav_2011_01_2011-06-21_tie_001_fi.html